topleft
topright

Mokymai ir ekspertinė veikla

1. Addressing gender bias in kindergarten pedagogues and STEM area in Lithuania, The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality Gender segregation in the labour market and education Denmark, 29-30 September 2015.

2. Pateiktos ekspertinės išvados dėl seksualinio priekabiavimo Vilniaus dailės akademijoje.

3.

zenklas_2015 04 13

Horizontaliųjų principų lyčių lygybės ir nediskriminavimo integravimas į Lietuvos 2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų INVESTICIJŲ veiksmų programą.

Moterų ir vyrų (lyčių) lygybės ir nediskriminavimo principas – vienas iš svarbiausių 2014-2020 m. ES struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimo horizontaliųjų prioritetų.

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo tikslai ES paramoje:
  1. Siekti vienodos ekonominės moterų ir vyrų padėties.
  2. Didinti galimybes derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
  3. Skatinti vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą priimant sprendimus.
  4. Keisti nelygiavertį požiūrį į moterų ir vyrų vaidmenis ekonominėje veikloje.
  5. Didinti bendrąjį visuomenės supratimą anti diskriminacijos srityje.
  1. 2015 m. gegužės 18 d., Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai teikta ekspertinė konsultacija dėl seksualinio priekabiavimo Vilniaus Dailės akademijoje.
  2. 2014 m. spalio 23 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai teikta ekspertinė konsultacija dėl vienos Šiaulių mėsos parduotuvės reklamos įvertinimo.

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress