topleft
topright

Lyčių studijos ir tyrimai

„Lyčių studijos ir tyrimai“ – tarpdisciplininis mokslinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų lyties problematiką, lyčių sistemos tyrimų perspektyvas, apimančias humanitarinius ir socialinius mokslus, menus ir populiariąją kultūrą. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių užtikrinimo, žurnale publikuojami straipsniai, analizuojantis visuomenės, kultūros ir švietimo, istorijos ir socialinių problemas iš lyčių perspektyvos. Dominuojanti žurnalo tema atskleidžiama tokių klausimų, kaip socialinių santykių konstravimo tarp vyrų ir moterų, (ne) lygybės, (ne) diskriminavimo, skiriant ypatingą dėmesį lyties ir rasės / tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos santykio daugialypiškumo nagrinėjime.
ISSN 1822-6310 (Print)
ISSN 2424-3310 (Online)

Duomenų bazės: EBSCOhost; IndexCopernicus; Ulrich‘s

Redakcijos adresas 
Šiaulių universitetas
Lyčių studijų centras
P. Višinskio Str. 25-701, LT-76351 Šiauliai, Lithuania
Tel./faksas (+370 41) 595 757
El. paštas / e-mail : msc@cr.su.lt


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress