topleft
topright

Tyrimų projektai

Projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje”
Bendrasis projekto tikslas: išnagrinėti, įvertinti ir išdiskutuoti atitinkamas priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą valdyme ir vadovaujamose pareigose ir skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma visų Lietuvos sektorių valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Plačiau: http://progress.lygus.lt/

 

Projektas „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“

Moterų informacijos centras, kartu su partneriais – Socialinių inovacijų fondu, Kauno Moters užimtumo ir informacijos centru bei Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru – įgyvendina projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“. Intriguojantis projekto pavadinimas atskleidžia ir jo galutinį tikslą – neįkainojamą naudą šalies ūkiui. Kadangi lyčių pusiausvyros įgyvendinimas susiduria su pačiomis įvairiausiomis kliūtimis, projekto vykdytojai  numatė veiklas, labiausiai tinkamas skirtingoms tikslinėms grupėms.

Plačiau

Tyrimo ataskaita – pirma dalis

Tyrimo ataskaita – antra dalis

 

INTEGER „Institucijos kaita, skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle“ (angl. k. INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research)

Siekiant pagerinti moterų karjeros galimybes mokslo srityse bei universiteto aplinkoje, Šiaulių universitetas kartu su keturiomis Europos mokslinėmis organizacijomis įgyvendina projektą INTEGER . Jo metu Technologijos ir Matematikos ir informatikos fakultetuose planuojama parengti kaitos planus, kurie tobulintų organizacinę infrastruktūrą, pagerintų moterų mokslininkių darbo sąlygas, šeimos ir profesinių pareigų derinimą, vadybinės ir mokslinės karjeros kompetencijas ir perspektyvas.

Plačiau: www.projectinteger.lt

 

On-line Gender Campus of the ILO International Traning Centre mokymai „Modular Self-Learning Gender Course“.

Daugiau informacijos apie rengiamus mokymus rasite čia: http://gender.itcilo.org/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

 

ISWA „Į mokslo pasaulį per menus“

Svarstant tai, kad mokslas jaunimui šiuolaikinėje visuomenėje menkai prieinamai pateikiamas dažniausiai yra pateikiamas nekreipiant dėmesio į faktą, kad mokslas visada gimsta iš kūrybinio ir emocinio proceso. Šiandien mokslas ir menai vystomi atskirose aplinkose, ir yra žinoma tik keletas atvejų, kai menininkai turi mokslininko patirties (pvz., Leonardo da Vinci) arba mokslininkai yra aktyvūs meninėje srityje. Taigi projektas siekė sužadinti ir aktyvinti 15–18 metų vidurinės mokyklos moksleivių domėjimąsi mokslu, atrandant kūrybinio proceso bruožų tiek mene, tiek ir moksle. Bendra projekto idėja – ieškoti mokslo ir meno eksperimentinių koncepcijų integravimo galimybių. Projekto tikslas – universitetas organizavo eilę renginių Europos šalyse, kurių dėka 15–18 metų moksleiviai surastų bendrybių tarp vykstančių kūrybinių procesų, sąveikaujant mokslui ir menams.

Plačiau: http://iswa.fisica.unina.it

 

HELENA “Aukštasis mokslas, orientuojantis studentes / us mokslinei ir inžinerinei karjerai”

Projektas “Aukštasis mokslas, orientuojantis studentes / us mokslinei ir inžinerinei karjerai” (akronimas HELENA) turėjo skatinti moteris aktyviau rinktis techninius, technologinius (inžinerinius) mokslus. Buvo tiriamos projekto konsorciumui priklausančių ES šalių aukštojo mokslo tradicinės ir novatoriškos studijų programos bei patirtys, buvo siekiama atskleisti merginų ir vaikinų suvokimą apie galimybes rinktis studijų kryptis.

Plačiau

Tyrimo rezultatai (angl. kalba)

 


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress