topleft
topright

Už moters lyginimą su mėsa įmonei skirta 1 tūkst. litų bauda

2014-12-04

Įmonės mėsos reklamą kaip žeminančią įvertino Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro ekspertai. Straipsnį galite rasti: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uz-moters-lyginima-su-mesa-imonei-skirta-1-tukst-litu-bauda-56-470737?cf=df  


Lyčių studijų centras vykdys ES programos PROGRESS tyrimą Lietuvoje

2014-11-17

Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras pirmą kartą per savo veiklos istoriją kartu LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Moterų informacijos centru laimėjo EK užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS projektą „Moter ų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje“. Programa PROGRESS remia ES politikos plėtrą ir koordinavimą penkiose srityse: […]


Vyrų ir moterų lygybė – tai viena iš pamatinių Europos sąjungos vertybių. Deja, XXI amžiuje, skirtumai tarp lyčių tebeegzistuoja, o ypač tai pastebima darbo rinkoje.

2014-11-17

Vis dar daugiau moterų negu vyrų dirba prastai apmokamuose sektoriuose, jų darbo užmokestis vi dar mažesnis, o vadovaujančiose pareigose vis dar dažniau galime išvysti vyriškosios lyties atstovą.Statistikos departamento duomenimis, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2013 m. sudarė 12,5 proc. ir per metus padidėjo 0,5 procentinio punkto. Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio […]


Projekto „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ tarpinės ataskaitos pristatymas

2014-11-17

Gegužės  pabaigoje   LR  Socialinės  apsaugos   ir  darbo  ministerijoje   Lyčių  studijų  centro direktorė  prof. V. Šidlauskienė  priežiūros  komitetui,  sudarytam iš LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos,  Europos  socialinio  fondo  agentūros atstovų,  pristatė   projekto   „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ tyrimo tarpinę ataskaita Projekto  metu  buvo  atliktas  tyrimas  Moterų  padėties,  apimančios Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo     komiteto rekomendacijų […]


Lyčių studijų centras dalyvauja COST programos veiklose

2014-11-17

Nuo 2013 m. Lyčių studijų centras vienas pirmųjų Šiaulių universitete pradėjo dalyvauti COST (European Cooperation in Science and Technology) programos veikloje Lytiškumas (lyties tapatybė), mokslas, technologijos ir aplinka (genderSTE)/Gender, Science, Technology and Environment (genderSTE) Nr. TA1201. Į šios tinklinės veiklos valdymo komiteto narius yra patvirtintos Lyčių studijų centro direktorė vyriausioji mokslo darbuotoja prof. Virginija Šidlauskienėbei […]


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress