topleft
topright

9th European Conference on Gender Equality in Higher Education

2016-01-04

The three French organizing institutions – CNRS, Université Paris Diderot and Université Sorbonne Paris Cité – and the French Ministry of National Education, Higher Education and Research, wish to inform you that the 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education will be taking place on 12-14 September 2016, in Paris, France, hosted by the Université Paris Diderot. […]


Šiaulių universitetas pateko į ES gerosios praktikos vienuolikos grupę

2015-12-04

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) renka ir viešina gerosios praktikos pavyzdžius, diegiant lyčių lygybės veiklas, kurios sukelia nusistovėjusios hierarchinės institucinės tvarkos kaitą. 2015 m. lapkričio 24-25 d. Institute (EIGE) vyko gerosios praktikos ekspertinis vertinimas ir geriausiųjų atranka. Jo metu iš 28 ES šalių pateiktų 57 lyčių lygybės įgyvendinimo praktikos pavyzdžių, atrinkta Šiaulių universitete vykdyto ES […]


Lygių galimybių kontrolierė ir Šiaulių universiteto rektorius lapkričio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2015-11-30

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė lapkričio 27 d. 15 val. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. dr. Donatu Jurgaičiu bei šio universiteto Lyčių studijų centro direktore dr. Virginija Šidlauskiene. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Šiaulių universiteto. Universiteto ir tarnybos ilgalaikio bendradarbiavimo tikslas – mažinti […]


2015 m. lapkričio 5-6 d. atstovai iš Lyčių studijų centro dalyvavo Konferencijoje Engendering the Sustainable Development Agenda, Istanbule.

2015-11-19

Konferencija buvo organizuota pagal COST programą, genderSTE projekto iniciatyva.


Sužinokite, kokia moterų padėtis Lietuvos didžiosiose įmonėse?

2015-11-11

Info-grafikas pristatantis pagrindines tyrimo – Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje, 2014-2015 išvadas bei rekomendacijas dėl vienodo lyčių dalyvavimo įmonių valdybose ir vadovaujančiose pozicijose. Įdomus faktas – įmonės kurių valdybose išlaikomas lyčių atstovavimas uždirba DIDESNĮ pelną! Info-grafikas


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress