topleft
topright

Europos lyčių lygybės instituto ataskaita „Lyčių lygybė galios ir spendimų priėmimo organuose“

2016-03-01

Ši, Europos lyčių lygybės instituto išleista ataskaita yra dalis platesnės, Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalgos, dalis. Ataskaitą anglų kalba rasite: http://eige.europa.eu/lt/rdc/eige-publications/gender-equality-power-and-decision-making-report


Kuriama sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika

2016-01-05

Vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021m. įgyvendinimo veiksmų planą 2015-2017 m., LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu parengta SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO LYTIMS VERTINIMO METODIKA ARBA LYČIŲ LYGYBĖS PATARĖJAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOMS. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos 58 […]


9th European Conference on Gender Equality in Higher Education

2016-01-04

The three French organizing institutions – CNRS, Université Paris Diderot and Université Sorbonne Paris Cité – and the French Ministry of National Education, Higher Education and Research, wish to inform you that the 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education will be taking place on 12-14 September 2016, in Paris, France, hosted by the Université Paris Diderot. […]


Šiaulių universitetas pateko į ES gerosios praktikos vienuolikos grupę

2015-12-04

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) renka ir viešina gerosios praktikos pavyzdžius, diegiant lyčių lygybės veiklas, kurios sukelia nusistovėjusios hierarchinės institucinės tvarkos kaitą. 2015 m. lapkričio 24-25 d. Institute (EIGE) vyko gerosios praktikos ekspertinis vertinimas ir geriausiųjų atranka. Jo metu iš 28 ES šalių pateiktų 57 lyčių lygybės įgyvendinimo praktikos pavyzdžių, atrinkta Šiaulių universitete vykdyto ES […]


Lygių galimybių kontrolierė ir Šiaulių universiteto rektorius lapkričio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2015-11-30

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė lapkričio 27 d. 15 val. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. dr. Donatu Jurgaičiu bei šio universiteto Lyčių studijų centro direktore dr. Virginija Šidlauskiene. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Šiaulių universiteto. Universiteto ir tarnybos ilgalaikio bendradarbiavimo tikslas – mažinti […]


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress