topleft
topright

Apie mus

bench-sea-sunny-man

Centro tikslas – Vykdyti lyčių studijas ir tyrimus kaip tarpdisciplininį diskursą, siekiant užtikrinti lygias teises švietimo ir mokslo, profesinės veiklos, užimtumo, sveikatos apsaugos, socialinio gyvenimo srityse, veiksmingiau derinant įsipareigojimus šeimai ir profesijai, dialogu prisiimant bendrą moterų ir vyrų atsakomybę. Būnant lyčių lygybės užtikrinimo nacionalinio mechanizmo dalimi, sutelkiant veikiančias institucijas ir organizacijas savitai Lietuvos lyčių lygybės viešajai politikai formuoti, moterų ir vyrų lygioms galimybėms, lyčių lygiateisiškumui užtikrinti, diskriminacijai lyties pagrindu mažinti.

Gilinamasi į lyčių sistemos tyrimų perspektyvas, apimančias humanitarinius ir socialinius mokslus, menus ir populiariąją kultūrą, analizuoja visuomenės, kultūros ir švietimo, istorijos ir socialinių problemas iš lyčių perspektyvos. Tobulėti socialinių santykių konstravimo tarp vyrų ir moterų, (ne) lygybės, (ne) diskriminavimo, skiriant ypatingą dėmesį lyties ir rasės / tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos santykio daugialypiškumo nagrinėjime.

 


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress