2015-2016 m. moterų ir vyrų užimtumo palyginamasis žemėlapis


  

 

 

Bedarbių moterų skaičiaus pokytis Lietuvos savivaldybėse 2015 ir 2016 metais

Teisės aktais nustatytos užimtumo, profesijos, profesinio mokymo, socialinio saugumo arba galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis srityse moterims ir vyrams turi būti sudaromos vienodos sąlygos.

Užimtumas – viena svarbiausių šalies ekonominių, socialinių problemų, tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančių tiek atskirų asmenų, tiek visos šalies gerovę. Įtvirtinant lyčių lygybės principus darbo rinkoje, atliekama moterų ir vyrų užimtumo struktūros analizė, ją vizualizuojant.

Žemėlapio tikslai: pateikti pagrindinius apskričių ir savivaldybių 2015-2016 metų statistinius duomenis ir rodiklius, kurie kiekybiškai tiksliai atskleidžia moterų ir vyrų užimtumo padėties ir galimybių darbo rinkoje nelygybę; atkreipti dėmesį į 2015 m. ir 2016 m. pagrindinių užimtumo rodiklių pokyčius ir juos lėmusius veiksnius bei sąlygas.

Didžiausias moterų užimtumo lygio augimas Panevėžio, Utenos ir Tauragės apskrityse.

Didžiausias vyrų užimtumo lygio augimas Vilniaus, Panevėžio, Telšių ir Alytaus apskrityse.

Didžiausias moterų aktyvumo lygio augimas Utenos, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse.

Didžiausias vyrų aktyvumo lygio augimas Panevėžio, Telšių ir Alytaus apskrityse.

Didžiausias moterų nedarbo lygio mažėjimas Alytaus, Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse.

Didžiausias vyrų nedarbo lygio mažėjimas Vilniaus, Šiaulių ir Alytaus apskrityse.

 

Pagrindinės sąvokos ir rodikliai

Užimtumas – atlygintina arba neatlyginta teisėta fizinio asmens savarankiška, iš dalies savarankiška arba priklausoma veikla, kuria fizinis asmuo užsidirba pragyvenimo lėšų, taip pat veikla, kuria fizinis asmuo užsiima siekdamas įgyti darbinių ar profesinių įgūdžių arba kita tęstinė veikla.

Užimtumą apibūdina pagrindiniai rodikliaimoterų ir vyrų užimtumo lygis, moterų ir vyrų aktyvumo lygis, nedarbo lygis ir registruotų bedarbių procentas

Moterų ir vyrų užimtumo lygis  – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų moterų  (ar vyrų) ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Moterų ir vyrų aktyvumo lygis ­ – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės moterų (ar vyrų) ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Moterų ir vyrų nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių moterų (ar vyrų) ir darbo jėgos (užimti gyventojai + bedarbiai) santykiu.

Nedarbo lygį skaičiuoja Lietuvos darbo birža (LDB) ir Lietuvos statistikos departamentas (LSD). Pastarojo pateikiamas nedarbo lygis visada yra didesnis už Lietuvos darbo biržos pateikiamą nedarbo lygį, kitaip dar vadinamą registruotą nedarbą. Taip yra todėl, kad:

 1. Lietuvos statistikos departamentas (stat.gov.lt), skaičiuodamas nedarbo lygį, remiasi gyventojų užimtumo tyrimu (į kurį patenka oficialiai darbo biržoje prisiregistravę ir neprisiregistravę bedarbiai) ir nedarbo lygiui išreikšti naudoja rodiklį, kuris išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgossantykiu, t. y. LSD matuojamas rodiklis – nedarbo lygis Nedarbo lygis skaičiuojamas pagal apskritis, o savivaldybėms – neskaičiuojamas.
 2. Lietuvos darbo birža(ldb.lt) remiasi oficialiu darbo biržoje prisiregistravusių asmenų skaičiumi ir, skaičiuodama registruotą nedarbą, naudoją rodiklį, kuris išreiškiamas darbo biržoje prisiregistravusių bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykiu. LSD kaupia šiuos darbo rinkos rodiklius:

LDB ir LSD skaičiuojamas nedarbo lygio skirtumas atsiranda dėl to, kad darbo biržoje oficialiai registruojasi ne visi darbo neturintys asmenys ir, kad darbingo amžiaus asmenų sąvoka yra platesnė, už Statistikos departamento naudojamą darbo jėgos sąvoką.

Šaltiniai

 1. Lietuvos miestai: gyventojų skaičius 1989-2017 m. Prieiga per internetą: https://lietuvos-zemelapiai/lietuvos-miestai-gyventoju-skaicius-1989-2017-m/
 2. Lietuvos savivaldybių indeksas 2017. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Prieiga per internetą: www.llri.lt/tyrimai/lietuvos-savivaldybiu-indeksas-2017
 3. Šidlauskienė, Virginija ir Jazdauskas, Gintautas. (2016). Moterų ir vyrų užimtumo žemėlapis: [kartografija] [elektroninis išteklius]. Šiauliai: [Šiaulių universitetas] [Lietuvos moterų lobistinė organizacija], eLABa PDB talpykla eLABa ID: 19915598.
 4. Oficialiosios statistikos portalas. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/
 5. Regionų ekonomikos raidos tendencijos. Apžvalga. Prieiga per internetą:  https://www.verslilietuva
 6. Statistinių rodiklių duomenų bazė. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1722&status=A
 7. Statistinių rodiklių duomenų bazė. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1533&status=A
 8. Statistinių rodiklių duomenų bazė. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu analize?portletFormName=visualization&hash=7076d8ca-fd8d-400e-9db7-ab9bd081d402
 9. Statistinių rodiklių duomenų bazė. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu analize?portletFormName=visualization&hash=a8420233-67f0-4115-a703-8934c8263e54

Žemėlapiai sudaryti pagal Lietuvos statistikos departamento statistinio tyrimo vertinimą ir teritorinių darbo biržų duomenis.

             socialines_apsaugoslogo-lsc_lt            lmlo-logo