lt

ltMoterų ir vyrų užimtumo rodiklių apibūdinimas

Ekonominiai ir socialiniai pokyčiai vyksta sparčiau nei kinta šalies gyventojų mentalitetas. Užimtumas – viena svarbiausių šalies ekonominių, socialinių problemų, tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančių tiek atskirus asmenis, tiek visą šalį. Bendra šalies pažanga daugelyje sričių tebėra per lėta ir lyčių lygybė vis dar nepasiekta. Moterys dažniau nei vyrai dirba ne visą darbo dieną, jos dirba mažiau vertinamuose ir menkiau apmokamose darbo vietose ir sektoriuose, gauna vidutiniškai mažesnį darbo užmokestį nei vyrai bei rečiau dalyvauja politinių, ekonominių, valdymo sprendimų priėmime.

Įtvirtinant lyčių lygybės principus darbo rinkoje, atliekama moterų ir vyrų užimtumo struktūros analizė. Jai atlikti naudojami rodikliai ir vizualizavimo įrankiai, pvz., žemėlapis, infografikas.

Užimtumas – atlygintina arba neatlyginta teisėta fizinio asmens savarankiška, iš dalies savarankiška arba priklausoma veikla, kuria fizinis asmuo užsidirba pragyvenimo lėšų, taip pat veikla, kuria fizinis asmuo užsiima siekdamas įgyti darbinių ar profesinių įgūdžių arba kita tęstinė veikla.

Užimtumą apibūdina svarbiausi rodikliaimoterų ir vyrų užimtumo lygis, aktyvumo lygis ir nedarbo lygis

Moterų ir vyrų užimtumo lygis  – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų moterų  (ar vyrų) ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Moterų ir vyrų aktyvumo lygis ­ – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės moterų (ar vyrų) ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Moterų ir vyrų nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių moterų (ar vyrų) ir darbo jėgos (užimti gyventojai + bedarbiai) santykiu.

Atgal į žemėlapį

   socialines_apsaugos         logo-lsc_lt       lmlo-logo

Žemėlapis parengtas įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos veiksmų plano 2015–2017 m. priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti.