topleft
topright

Publications

 1. Virginija Šidlauskienė, Addressing gender bias in kindergarten pedagogues and STEM area in Lithuania, The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality Gender segregation in the labour market and education Denmark, 29-30 September 2015.
 2. Virginija Šidlauskienė, Katie McCracken, Joni Lovenduski, Sergio Marquez, Will Parry, Aleksandra Niżyńska, Poland Réka Várnagy, Dalila Ghailani, Virginija Šidlauskienė, Katie McCracken, Joni Lovenduski, Sergio Marquez, Will Parry, Aleksandra Niżyńska, Poland Réka Várnagy, Dalila Ghailani, Directorate general for internal policies policy department c: citizens’ rights and constitutional affairs women’s rights & gender equality, Analysis of political parties’ and independent candidates’ policies for gender balance in the European Parliament after the elections of 2014, European Parliament, manuscript completed in April 2015. © European Union, Brussels, 2015.
 3. Anne Pépin, Jeanne Collin, Maria Teresa Pontois, Eileen Drew, Claire Marshall,Virginija Šidlauskienė, Gintautas Jazdauskas, Anke Lipinsky, Andrea Löther, Maria Schäfer. How Universities and Research Institutions in European Union Foster Gender Equality? // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2014 (12), p. 23-39.
 4. Šidlauskienė, Virginija. Butašova, Katarina. Designing Gender Equality as Institutional Transformation at a Higher Education Institution // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2013 (11), p. 50-69. [Index Copernicus., TOC Premier (EBSCO)].
 5. Šidlauskienė, Virginija. Influence of the perception of science on Engineering & Technologies study choices in Lithuania // GIEE 2011: Gender and Interdisciplinary Education for Engineers / SENSE PUBLISHERS ROTTERDAM / BOSTON / TAIPEI. ISBN 978-94-6091-981-7. P. 79-101.
 6. Šidlauskienė, Virginija. Norminių teisės aktų dėl moterų ir vyrų lygybės nuostatos moksle ir studijose analizė // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2012 (10), p. 71-102. [Index Copernicus., TOC Premier (EBSCO)].
 7. Šidlauskienė, Virginija. Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas // Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. ISSN 1392-5016. T.17(2006), p. 132-139. [Education Research Complete (EBSCO); MLA Modern Language Association International Bibliography].
 8. Šidlauskienė, Virginija. Evaluation of the State Public Policy on Implementation of Gender Equality and Elimination of Discrimination against Women in Lithuania // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2008, nr.4(14), p. 141-151. [CEEOL; Index Copernicus; Current Abstracts (EBSCO); SocINDEX with Full Text; SocINDEX; TOC Premier (EBSCO)].
 9. Šidlauskienė, Virginija. Gendering of Excellence in Technological and Engineering Research in Post-Totalitarian Reality // Lyčių studijos ir tyrimai. ISSN 1822-6310. 2008(5), p. 77-83. [Index Copernicus., TOC Premier (EBSCO)].
 10. Šidlauskienė, Virginija. Gendered career paths in engineering and technology in cross-national and west-east perspective // Lyčių studijos ir tyrimai. ISSN 1822-6310. 2009(6), p. 4-29. [IndexCopernicus. TOC Premier (EBSCO)].
 11. Šidlauskienė, Virginija; Šaparnienė, Diana; Kovierienė, Ala. Is the Organization Culture of High Education Friendly for Women Researchers in Lithuania? // Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. ISSN 1392-5016. T.21(2008), p. 160-177. [CEEOL; Current Abstracts; Education Research Complete; Education Research Index; TOC Premier; MLA International Bibliography].
 12. Šidlauskienė, Virginija. Moterų politinės socializacijos projekcijos savivaldos tarybų rinkimuose // Lyčių studijos ir tyrimai. ISSN 1822-6310. 2009(7), P. 17-33. [IndexCopernicus. TOC Premier(EBSCO)].
 13. Šidlauskienė, Virginija. Evaluation of influence of structural funds allocated to Lithuania for years 2004-2006 on promotion of equality between women and men // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai. ISSN 1392-3110. 2010, nr.1(18), p.95–106. [CEEOL.; IndexCopernicus.; SocINDEX.; SocINDEX with Full Text.; TOC Premier.].
 14. Šidlauskienė, Virginija. Ką atskleidžia moterų ir vyrų lygybės įmonėje vertinimas? Kaip priimti lyčių lygybės iššūkius darbovietėje? // Lyčių studijos ir tyrimai. ISSN 1822-6310. 2010(8), p. 32-50. [Academic Search Complete.; IndexCopernicus.].
 15. Šidlauskienė, Virginija. Kūrybiškumo mokymas (is) konstruktyvistinio dizaino perdirbiniu // Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. Nr.12(2010), p.52-68. [CEEOL.; Central & Eastern European Academic Source.; Humanities International Complete.; IndexCopernicus.; TOC Premier.].
 16. Šidlauskienė, Virginija. Study choice leading women to engineering and technological careers. Lithuania case // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2011 Nr. 1 (22), p.65-78. [CEEOL; Index Copernicus; Current Abstracts(EBSCO); SocINDEX with Full Text; SocINDEX; TOC Premier(EBSCO)].
 17. Šidlauskienė, Virginija. Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos universitete: darbuotojų požiūris // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2011 (9), p. 7-28. [Index Copernicus., TOC Premier(EBSCO)].
 18. Šidlauskienė, Virginija. Studijoms, darbui ir šeimai palankios aplinkos kūrimas universitete: studentų požiūris // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2011 (9), p. 30-52. [Index Copernicus., TOC Premier(EBSCO)].
 19. Šidlauskienė, Virginija. Dailės studentų individualaus kūrybinio proceso manifestacija // Kūrybos erdvės / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. 2011 (14), p. 52-76. [CEEOL.; Central & Eastern European Academic Source.; Humanities International Complete.; IndexCopernicus.; TOC Premier.]
 20. Šidlauskienė, Virginija. Moteris fiziniuose ir technologijos moksluose: mokinė, studentė, mokslininkė // Apžvalga // Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto leidykla. ISSN 1648-4460. T.10, 2 (23), p. 185-189. [IBSS (2004) EconLit (2005): ISI Web of Science (ir Master Journal List) – THOMSON Services (2006, anotuojama ir indeksuojama nuo 2005): e-JEL (2005), Social Sciences Citation Index (2006), JEL on CD (2005),  Social Scisearch (2006), SCOPUS (2007),Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (2006), Cabell’s Directory (2008), EBSCO (EconLit with Full Text) (2007)].
 21. Šidlauskienė, Virginija. Moters kelio į fizinius ir technologinius mokslus realizmas. Ar matysime juose moterų po 50 metų? // Acta Paedagogica Vilnensia / Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. T.26 (2011), p. 150-152. [MIA International Bibliography EBSCO Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier, CEEOL].
 22. Šidlauskienė, Virginija. Europos Sąjungos lyčių lygybės politikos iššūkiai Lietuvos mokyklai // Mokytojų ugdymas / Šiaulių universitetas: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2010 15 (2), p. 14-28.
 23. V. Šidlauskienė. Rožinis inkliuzas knygų lentynoje // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. Nr.1(2005). p.142-145.
 24. V. Šidlauskienė. “Stiklo lubų” fenomenas moterų profesinės karjeros raidoje // Lyčių studijos ir tyrimai : teminis straipsnių rinkinys. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986-38-601-2. p. 17-22.
 25. V. Šidlauskienė. Vyriausybės vaidmuo formuojant lyčių lygybės politiką//Viešoji politika lyčių lygybės aspektu. ISBN 9955-563-99-0. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2005, p. 40-45.
 26. Jonas Ruškus , Natalija Mažeikienė, Virginija Šidlauskienė, Sigitas Balčiūnas. Professional Competitiveness and Employability: Current Psycho-Social Situation in Lithuania//Socialiniai mokslai.ISSN 1392-0758. 2004, nr. 1 (43), p. 54-64.
 27. V. Šidlauskienė, D. Eitutytė. Lyčių lygybės strategijos diegimo įvertinimas Europos Bendrijų profesinio ir tęstinio mokymo institucijose//Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2004, nr.3, p. 88-94.
 28. V. Šidlauskienė,  D. Eitutytė. Pradinės mokyklos mokymo ir mokymosi priemonių               galimybės įtvirtinti lyčių lygiavertiškumą ugdymo turinyje // Pedagogika. ISSN 1392-0340.  2002, nr. 61, p. 44-50.
 29. V. Šidlauskienė. Home Economics in Lithuania // Economics in 100 year. Home Economics in the 21 st century history perspectives and challenges. The Royal Danish School of Educational Studies. Denmark: Copenhagen, 2000, p.75-78.
 30. V. Šidlauskienė. Adapting of Home Economics teachers in the Period of Transition // Home Economics in 100 years. Home Economics in the 21 st century history perspectives and challenges. The Royal Danish School of Educational Studies. Denmark: Copenhagen, 2000, p.153-158.
 31. Šidlauskienė, Virginija. Pocevičienė, Rasa. Pažeidžiamos moterų grupės padėtis užimtumo srityje // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas: BMK Leidykla.  ISSN 1822-6310. 2014 (12), p. 72-104. [Index Copernicus., TOC Premier (EBSCO)].
 32. Šidlauskienė, Virginija; Stundžė, Lijana. Pratarmė // Lyčių studijos ir tyrimai. Teminis straipsnių rinkinys. ISSN 1822-6310. Nr.2(2006), p. 5-8.
 33. Šidlauskienė, Virginija. Seksistinės mokyklos aplinkos įtaka berniukų vyriškumo identifikacijai // Lyčių studijos ir tyrimai. Teminis straipsnių rinkinys. ISSN 1822-6310. Nr.2(2006), p. 82-89.
 34. Šidlauskienė, Virginija. Family-friendly University: a Key Issue for Work-family Reconciliation // STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika ISSN 1648-2425. 2007, 4, p.38-39.
 35. Šidlauskienė, Virginija. Lytinis, seksualinis priekabiavimas ir prievarta universiteto akademinėje aplinkoje: atvejo analizė // Inter-studia humanitatis. ISSN 1822-1114. 2008, nr.5: Lyčių studijos ir tyrimai, p. 146-159.
 36. Šidlauskienė, Virginija. Technologinio ugdymo kokybė lyčių lygybės tarptautinio vertinimo perspektyvos aspektu // Technologijos mokykloje ir gyvenimo įgūdžių ugdymas=Design and Technology Education at School – the Platform of Life Skills: mokslo straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius (CD-ROM)]. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955204770, p. [1-12].
 37. Šidlauskienė, Virginija. Gender-Friendly Scientific Education: More Socially Responsible Science and Technology // Science and Technology Education in the Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives. 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, 17-21 June 2007 Šiauliai, Lithuania. / V.Lamanauskas & G.Vaidogas (Eds.). Šiauliai, 2007. ISBN 9789986387817, p. 164-175. [InterDok(DoPP)].
 38. Šidlauskienė, Virginija. Gendering of Excellence in Technological/ Engineering Research and Post Totalitarian Reality // Lyčių studijos Baltijos šalių regione=Gender studies in Baltic Region [ Elektroninis išteklius].Conference proceedings, November 29-30, 2007, Vilnius University, Kaunas Faculty for Humanities, Siauliai University, Kaunas University of Technology. Kaunas, 2007. ISBN 9789986492986, p. 32-42.
 39. Šidlauskienė, Virginija. Lyčių lygybė, darbas, studijos ir šeima // Konferencijų ” Smurtas šeimoje -žmogaus teisių pažeidimas” “Ar Lietuvoje yra lyčių lygybės politika?” medžiaga. Vilnius: Seimo leidykla “Valstybės žinios”, 2007. ISBN 9789986181750, p. 111-113.
 40. Šidlauskienė, Virginija. Seksualinis priekabiavimas ir diskriminacija // Konferencijų ” Smurtas šeimoje -žmogaus teisių pažeidimas” “Ar Lietuvoje yra lyčių lygybės politika?” medžiaga. Vilnius: Seimo leidykla “Valstybės žinios”, 2007. ISBN 9789986181750. p. 48-51.
 41. Šidlauskienė, Virginija; Šaparnienė, Diana; Kovierienė, Ala. Otherness of Women Engineers’ in Organizational Cultures Constructed by Men // Prometea. Vol. 1: Women in engineering and technology research: the PROMETEA Conference proceedings / ed. by Anne-Sophie Godfroy-Genin. Berlin ; Münster: Lit, 2010. ISBN 9783643104571, p.227-245.
 42. Šidlauskienė, Virginija. Meno studijų programų kokybės vertinimo metodologinės gairės institucijoje / Virginija Šidlauskienė // I-oji mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės stiprinimas aukštajame moksle“. Konferencijos straipsnių rinkinys. 2011. p. 23-32. [elektroninis išteklius (CD-ROM)]. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. isBN 978-609-430-087-5.

 

METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Ivanauskienė, Felicija; Šidlauskienė, Virginija. Lytis ir ugdymas. I dalis: metodinė knyga. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 23 p. ISBN 978-9986-38-846-3.
 2. Ivanauskienė, Felicija; Šidlauskienė, Virginija. Lytis. Ugdymas. Socialinė aplinka: Studijų knyga. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 119 p. ISBN 9789986388913.

 

REIKŠMINGI EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS DARBAI

 1. Rasa PocevičienėAndriuškevičiūtė, Jadvyga; Šidlauskienė, Virginija; Juršėnienė, Vanda (konsult.). I skyrius: Moterų ir vyrų lygybės principas moksle ir studijose: teisinis reguliavimas, socialiniai aspektai ir siūlomi pokyčiai / Jadvyga Andriuškevičiūtė, Virginija Šidlauskienė; konsultavo Vanda Juršėnienė // Lyčių lygybės skatinimas moksle: BASNET forumas. LYMOS projekto rezultatai : [studija] / Vilnius : UAB Spaudos spektras, 2012. ISBN 9786099545509. p. 9-80.
 2. Jurčiukonytė, Agnė; Šidlauskienė, Virginija; Tautvaišienė, Gražina. IV skyrius: Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl priemonių, taikytinų lyčių lygybei moksle ir jo valdyme užtikrinti / Agnė Jurčiukonytė, Virginija Šidlauskienė, Gražina Tautvaišienė // Lyčių lygybės skatinimas moksle: BASNET forumas. LYMOS projekto rezultatai : [studija] / Vilnius : UAB Spaudos spektras, 2012. ISBN 9786099545509. p. 217-258. 
 3. Šidlauskienė, Virginija. Lytis ir lyčių lygybės politika švietime: į lytiškumo ugdymą(si) orientuotų modelių konstravimas institucijose. Mokslo darbų apžvalga. VšĮ Šiaulių universitetas. 2011. isBN 978-609-430-081-3. 77
 4. Jasaitis, Jonas (tyrėjas); Dužinskas, Raimundas (tyrėjas); Šidlauskienė, Virginija (tyrėjas). Darbo namuose poreikio ir galimybių tyrimo metodikos sukūrimas bei išbandymas Molėtų regione Galutinė ataskaita / [rankraštis]: Jonas Jasaitis, Raimundas Dužinskas, Virginija Šidlauskienė. Šiauliai, 2007. 330 p.
 5. Šidlauskienė, Virginija. Lyčių biudžetas // Projekto “Šiaurės, Baltijos šalių ir Baltarusijos tinklo lyčių biudžeto formavimui sukūrimas ir išplėtimas” naujienlaiškis. 2008, lapkričio 20, p. 1-4.

 

KONFERENCIJŲ TEZĖS

 1. Šidlauskienė, Virginija; Pepin, Anne; Drew, Eileen; Lipinsky, Anke Fostering Gender Equalty in Research Institutions though Transformational-Gender Action Plans (INTEGER Project). Book of Abstract. 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education. Vienna, September 3-5, 2014, Vienna University of Technology, Austria. 2014, p. 119-126.
 2. Šidlauskienė, Virginija. Strategy to Success (or failure) in Senior Managment at a University (Lithuania case). Women‘s Worlds Congress „Gender in a Changing World“ 17-22 August, 2014 University of Hyderabad, India, p. 23-39.
 3. Šidlauskienė, Virginija. Influence of the perception of science on Engineering & Technologies study choices in Lithuania // International HELENA Conference “Gender and Interdisciplinary Education for Engineers” (GIEE 2011): tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Paryžius. 2011, p.12.
 4. Šidlauskienė, Virginija. Family-Friendly University: a Key Issue for Work-Family Reconciliation // 2nd International PROMETEA Conference “The Scientific and Technological Careers of Woman and Men”: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Paryžius. 2009, p.45.
 5. Šidlauskienė, Virginija. Higher Education Leading to ENgineering And scientific careers // 2nd International PROMETEA Conference “The Scientific and Technological Careers of Woman and Men”: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Paryžius. 2009, p.48.
 6. Šidlauskienė, Virginija. Mainstreaming gender at family-friendly university: a key issue for Work-life reconciliation // ESF Baltic Sea Conference 2009. Working together – Learning together: Conference book, 25-26 May 2009, Berlin, Germany. Berlin: German Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2009, p. 37.
 7. Šidlauskienė, Virginija. ES seminaras “Under-representation of women in Science and Technology in Europe”. Padovos (Padujos) universitetas, Italy/Italija, 2008 m. balandžio 15-17 d., pranešimas „About the situation in Eastern Europe“.
 8. Šidlauskienė, Virginija. Konferencija „10 metų Baltijos ir Šiaurės šalių lyčių lygybei“. Estijos Respublikos Vyriausybė Tallin/Talinas, Estonia/Estija, 2008 m. rugsėjo 22-23 d., dalyvavimas diskusijoje „Nordic Baltic Co-operation of Womens Organisation“.
 9. Šidlauskienė, Virginija. Presentation of the PROMETEA research findings in the Baltic States // EPWS Annual Conference 2008.Women Shaping Science: Conference Book, 5-7 June 2008, Vilnius, Lithuania. Vilnius: European Platform of Women Scientists EPWS, 2008, p. 27.
 10. Šidlauskienė, Virginija. “The Winners Among the Losers“: The Post-Communist Situation at the Glance of FP6 Prometea Project Context // The Politics of Knowing: Research, Institutions and Gender in the Making. 27-28 November 2008 Prague, Czech Republic. Prague, 2008, p. 31.

 

ŠVIEČIAMOJI IR MOKSLO SKLAIDOS VEIKLA

 1. Virginija Šidlauskienė 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education – Vienna University   Vienna, Austria 2014-09-3/5    Dalyvavimas konferencijoje su pranešimu, dalyvavimas seminare, mokymuose ir susitikimuose.
 2. Virginija Šidlauskienė Lyties tapatumo klausimą būtina nagrinėti:http://91.216.163.94/naujienos/zmons/35001-profesor-v-idlauskien-lyties-tapatumo-klausim-btina-nagrinti, 2014.
 3. Virginija Šidlauskienė: Ar Šiaulių universitetas turės rektorę moterį? 2014;http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/virginija-sidlauskiene-ar-siauliu-universitetas-tures-rektore-moteri-18-428343, 2014.
 4. Virginija Šidlauskienė: Universitetui reikia veiksmingos tarybos! 2014;http://ignivrg.skrastas.lt/?data=2014-03-22&rub=1141817778&id=1395315654%20and%20a%20national%20news%20portal.
 5. Projekto INTGER patirties pristatymas 12th Women’s Worlds Congress: Gender in Changing World 2014, Strategy to Success (or failure) in Senior Management at a University (Lithuania case), Hyderabadas, Indija, Rugpjūčio 17-22 d, 2014.
 1. Projekto INTGER patirties pristatymas Structural Change through Transformational Gender Action Plans // Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirta konferencija Vilniuje 2013 m. lapkričio 21-22 d. SAPGERIC Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations. Vilnius. 2013. Konferencijos tinklalapis: http://www.sapgeric.eu2013.vu.lt/
 1. Moterų ir vyrų vaizdavimas neprimena lygybės,http://balsas.tv3.lt/naujiena/726044/moteru-ir-vyru-vaizdavimas-neprimena-lygybes, 2013.
 2. Šidlauskienė, Virginija. Tarpdalykiškumas skatina technologijos mokslų studijų programų patrauklumą // Mokslas ir technika. Vilnius : UAB Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2012, nr.4, p. 6, 39.
 3. Virginija Šidlauskienė, dalyvavimas konferencijoje “The politics of knowing: research, institutions and gender in the making”; Čekijos mokslo akademija Prague/Praha, Czech Republic/Čekija, 2008- 11-26-29; Pranešimas “The winners among the losers”: the post-communist situation at the glance of FP6 PROMETEA project context”.
 4. Virginija Šidlauskienė ES seminaras “Under-representation of women in Science and Technology in Europe”; Padovos (Padujos) universitetas, Italy/Italija 2008-04-15; Pranešimas „About the situation in Eastern Europe‘.
 5. Virginija Šidlauskienė, Gileta Indrašienė. Šiaulių krašto moterys ir vyrai per 15 Nepriklausomybės metų: tarp pažangos ir regreso//Lietuvos moterų pažanga: iššūkiai ir realybė. 1990-2005 metai. ISBN 9955-591-27-7.Vilnius: Mokslo aidai, 2005, p. 27-44.

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress