topleft
topright

Šiaulių universitetas pateko į ES gerosios praktikos vienuolikos grupę

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) renka ir viešina gerosios praktikos pavyzdžius, diegiant lyčių lygybės veiklas, kurios sukelia nusistovėjusios hierarchinės institucinės tvarkos kaitą. 2015 m. lapkričio 24-25 d. Institute (EIGE) vyko gerosios praktikos ekspertinis vertinimas ir geriausiųjų atranka. Jo metu iš 28 ES šalių pateiktų 57 lyčių lygybės įgyvendinimo praktikos pavyzdžių, atrinkta Šiaulių universitete vykdyto ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos (7BP) projekto INTEGER įgyvendinimo metu (2011-2015) sukurta ir išbandyta Šiaulių universiteto Tarybos rinkimų taktika ir strategija. Ši strategija pateko tarp 11 geriausiųjų lyčių lygybės įgyvendinimo praktikų ES universitetuose. Apskritai, tai pirmasis Lietuvos pateiktas gerosios praktikos pavyzdys, pateiktas EIGE. Taigi, tik Latvija ir Malta, – tebelieka šalimis dar nepateikusios Institutui nei vieno gerosios praktikos pavyzdžio.

Projektas INTEGER atliko eksperimentinį ir inovacinį žinių kūrimo vaidmenį Šiaulių universitete ir visoje Lietuvoje, siekiant  institucinės kaitos per lyčių lygybės taikymo priemones aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.

2010 m. nei viena moteris nebuvo išrinkta į ŠU tarybą, kurią sudaro 11 narių. Pagal Aukštojo mokslo ir studijų įstatymą (2009 m.) Taryba yra vienas iš pagrindinių valstybinio universiteto valdymo organų. Taryba tvirtina institucijos viziją ir misiją, strateginį veiksmų planą; nustato valdymo procedūras; naudojasi ir skirsto universiteto išteklius. Projekto INTEGER iniciatyva Šiaulių universitetas sukūrė ir išbandė originalią Tarybos rinkimų taktiką ir strategiją, aukščiausio lygio sprendimų priėmėjo (Tarybos) rinkimuose. Šia taktika ir strategija buvo siekiama įtraukti kuo daugiau moterų į Tarybą.  2014 m. į ŠU tarybos rinkimuose moterų atstovavimas nuo 0 proc.  (2010 m.) pakilo iki 36 proc.

 

 

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress