topleft
topright

Lygių galimybių kontrolierė ir Šiaulių universiteto rektorius lapkričio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė lapkričio 27 d. 15 val. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje susitiko su Šiaulių universiteto rektoriumi prof. dr. Donatu Jurgaičiu bei šio universiteto Lyčių studijų centro direktore dr. Virginija Šidlauskiene. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Šiaulių universiteto.

Universiteto ir tarnybos ilgalaikio bendradarbiavimo tikslas – mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį moterų ir vyrų lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo srityje, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, išvažiuojamąsias paskaitas, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, vykdant studentų praktiką, siekiant kitų abiems sutarties šalims priimtinų tikslų.

Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras visuomenei teikia tokias paslaugas: lyčių tyrimai; konsultacijos (diskriminacijos identifikavimo klausimais); lyties it lytiškumo aspekto integravimas į mokslinius tyrimus; tarptautinių mokslo projektų rengimas; moterų ir vyrų lygybės planų rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; visuomenės gyvenimo faktų, žeminantį asmenis, ekspertinis vertinimas.

ŠU sutartis

(iš kaires: Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro direktorė – Virginija Šidlauskienė; Lygių galimybių kontrolierė – Agneta Lobačevskytė; Šiaulių universiteto Rektorius – Donatas Jurgaitis)
 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress