topleft
topright

Projekto „Suvaldykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą aukštajame moksle“ (angl. Ending Sexual Harassment and Violence in Tertiary Education (ESTHTE) valdymo grupės susitikimas Dubline, Airijoje

2017 m. vasario 27 – Kovo 1 mėn. dienomis pirmą karta susitiko Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato finansuojamo projekto „Suvaldykime seksualinį priekabiavimą ir smurtą aukštajame moksle“ (angl. Ending Sexual Harassment and Violence in Tertiary Education (ESTHTE) valdymo grupė. Tradiciškai posėdis vyko projekto koordinatoriaus, National women‘s Council of Ireland, biure. Į posėdį specialiai pakviesta dr. Katrin List (Ruhr-University Bochum, Vokietija) pristatė prieš kelis metus Vokietijoje atliktą seksualinio priekabiavimo ir smurto aukštojo mokslo institucijose, tyrimą. Konsorciumas ypač susidomėjęs šiuo tyrimu, nes 2017 m. rudenį, partneriai savo šalių universitetuose, atliks panašaus pobūdžio tyrimus. Pristatyta naujausia statistika seksualinio priekabiavimo ir smurto srityse. Susitikimo metu išsamiai diskutuota projekto įgyvendinimo ir kampanijos prieš seksualinį priekabiavimą ir smurtą aukštajame moksle organizavimą. Aptarta tyrimo ir sklaidos metodika, tolimesni projekto etapai.

IMG_1090

Informaciją parengė Gintautas Jazdauskas

 

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress