topleft
topright

Europos lyčių lygybės instituto ataskaita „Lyčių lygybė galios ir spendimų priėmimo organuose“

1

Ši, Europos lyčių lygybės instituto išleista ataskaita yra dalis platesnės, Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalgos, dalis.

Ataskaitą anglų kalba rasite: http://eige.europa.eu/lt/rdc/eige-publications/gender-equality-power-and-decision-making-report

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress