topleft
topright

Kuriama sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodika

Capture

Vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021m. įgyvendinimo veiksmų planą 2015-2017 m., LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu parengta SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO LYTIMS VERTINIMO METODIKA ARBA LYČIŲ LYGYBĖS PATARĖJAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOMS.

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos 58 ir 59 punktai identifikuoja, kad viena iš esminių lyčių lygybės neefektyvaus įgyvendinimo problemų – sprendimų poveikio lytims vertinimo stoka. Nors Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, teisės aktų ir kitų sprendimų projektai nėra vertinami poveikio moterų ir vyrų padėčiai aspektu. Stokojama lyčių aspekto integravimo ir lengvai taikomų poveikio lytims vertinimo metodų teisės aktuose ir įvairių sričių programose.

Metodikos tikslas – padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms produktyviau dirbti lyčių lygybės darbą bei siekti, kad politiką formuojantys asmenys įtrauktų lyčių lygybės aspektą į teisinio reguliavimo sprendimų projektus visais lygiais ir visuose rengimo etapuose; kad būtų keičiamas valstybės ir savivaldos darbuotojų požiūris ir atsisakoma neutralaus požiūrio į lytį teisinio reguliavimo sprendimų projektų rengimo procese, keičiant procedūrinę kultūrą.

Metodika nustato tvarką: a) kaip užtikrinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 str. 1 punkto įgyvendinimo efektyvumą, vertinant lyčių aspektu sprendimų projektų poveikį; b) kaip inicijuoti ir sutelkti tarpžinybinį tinklą bei organizuoti jo veiklą. Integravus lyties perspektyvą, į valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo procedūras, pagerins priimamų sprendimų kokybę iš moterų ir vyrų perspektyvos.

Išbandžius metodiką valstybės ir savivaldybių įstaigose, nes kiekvienos jų darbas reikalauja lyties perspektyvos taikymo, metodika tobulintina ir papildoma, atsižvelgiant egzistuojančias sąlygas, poreikius ir kuriamą praktiką.

Metodikos pristatymas

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress